PACI PAC

HUDOBNO ZÁBAVNÝ PROJEKT PRE DETI

Otcovia deťom 2019

Najväčšia akcia pre rodiny a deti v Žiline.

Otcovia deťom 2019

Najväčšia akcia pre rodiny a deti v Žiline.

OTCOVIA DEŤOM 2019

Myšlienkou organizátorov podujatia je, aby deň 16. jún „Deň Otcov“, bol časom venovaným deťom, rodine, oddychu, zábave. Organizátor, spoločnosť PROLOG, spol. s r.o., si pre Vás pripravuje každoročne na oslavu Dňa otcov bohatý program, ako sú: Športové a Súťažné hry pre deti, Remeselné stánky, Predajné stánky, Detské atrakcie a bohatý Kultúrny a Sprievodný program.

Miesto podujatia:
Športová hala Korytnačka Žilina

Cieľom podujatia je čas, ktorý rodičia, otcovia nestíhajú veľa-krát venovať deťom, rodine, počas náročných pracovných dní. Myšlienkou podujatia je, aby tento deň 16.06.2019 (t.j. Deň Otcov), bol časom venovaným deťom, rodine, oddychu, zábave.

Jedná sa o najväčšie podujatie „Pre deti, celú rodinu“ v Žiline , Žilinskom kraji.

Akcia:
OTCOVIA ĎEŤOM 2019 (Facebook: Otcovia deťom)

Termín akcie:
15. – 16. 06. 2019, sobota/nedeľa (nedeľa 16.06.2019/Deň otcov)

Čas:
Sobota 15. 06. 2019: Od 10:00 hod. – do 22:00 hod.
Nedeľa 16.06.2019: Od 10:00 hod. – do 18:00 hod.

Vstupenky tu

Tu si môžete zakúpiť elektronickú vstupenku.

Organizátorom je spoločnosť PROLOG, spol s r.o., v zastúpení za organizátora Radoslav Madeja, kontakt: +421 911 358 159. Podujatie pod Záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej a primátora Mesta Žilina Mgr. Petra Fiabáne. Celé podujatie OTCOVIA DEŤOM 2019, projekt je zameraný finálne ako neziskový. Celková myšlienka podujatia je vytvorená na podporu organizácií v Žiline zaoberajúcich sa spoločenskou problematikou.

Výťažok z akcie, je vytvorený na priamu finančnú podporu organizácií v Žiline, zaoberajúcich sa sociálnou problematikou .