Najväčšia akcia
pre rodiny a deti v Žiline.

otcovia-detom2
Náš mini-príbeh

Spoločnosť Prolog pravidelne za podpory našich ctených partnerov usporadúva spoločenskú akciu pre deti a ich otcov s názvom Otcovia Deťom. Samozrejme sú pozvané aj mamičky.

Kontakt

PROLOG, spol. s r.o.
reklama & kovovýroba
ul. Odtrnovie 474
013 22 Rosina
Slovenská republika

Peňažný ústav: UniCredit Bank
IBAN: SK45 1111 0000 0015 6790 4005
Účet/kód: 1567904005 / 1111

IČO: 47579765
DIČ: 2024012991
Kontakt: +421 911 358 159