Ochrana osobných údajov a zabezpečenie súkromia

Ochrana osobných údajov a zabezpečenie súkromia

Spoločnosť PROLOG, spol. s r.o., Odtrnovie 474, 013 22 Rosina IČO: 47579765, ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu na webovom sídle otcovia-detom.sk pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov zodpovedne, profesionálne a citlivo. Plne rešpektujeme práva návštevníkov webovej stránky, objednávateľov a svojich zákazníkov.

Pre zlepšenie vzťahov s našimi užívateľmi a návštevníkmi sa vynasnažíme v nasledujúcich krokoch opísať, akým spôsobom a za akým účelom spracovávame osobné údaje a ako s nimi nakladáme.
Vaše osobné údaje spracovávame podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa Európskeho nariadenia GDPR.

1. Odkiaľ zhromažďujeme osobné údaje?

Osobné údaje zhromažďujeme najmä prostredníctvom vytvárania elektronických objednávok, alebo registráciou v našom e-shope zo strany zákazníkov. V druhom prípade získavame osobné údaje- mailovú adresu v prípade, že má návštevník stránky záujem o odber newsletterov.

2. Aké informácie zhromažďujeme a prečo?

Na úplnom začiatku používame súbory c ookies (malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies
obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač). Tieto údaje považujeme zo osobne neidentifikovateľné a slúžia nám na
zhromažďovanie informácií o návštevníkovi stránky. Emailové adresy, demografické údaje a telefónne čísla nám slúžia na marketingové a propagačné účely, ako aj účely neustáleho
zlepšovania poskytovaných služieb. Naším cieľom je byť so zákazníkom neustále v kontakte a vyhovieť všetkým jeho požiadavkám, aby sme ich mohli opätovne kontaktovať za účelom získania spätnej väzby, za účelom informovania o novinkách, akciách, podujatiach a iné.

Návštevník má možnosť zadať svoju e-mailovú adresu na odoberanie newslettera priamo na hlavnej stránke otcovia-detom.sk, alebo prostredníctvom začiarknutia políčka vo svojom vytvorenom profile. Odoberanie newslettera môže zákazník alebo návštevník kedykoľvek zrušiť. Odhlásenie z odberu nemá žiaden vplyv na zmluvný vzťah zákazníka s prevádzkovateľom e-shopu. Zadaním svojej e-mailovej adresy na odber newslettera súhlasíte so spracovaním e-mailovej adresy, zaradením do databázy e-mailových adries a s odberom informačných, akciových, propagačných mailov. Tento súhlas udeľujete na dobu 10 rokov, pokiaľ sa nerozhodnete inak.

3. Ako používame Vaše osobné údaje?

Spracovávanie osobných údajov urýchľuje proces komunikácie, spracovávania alebo vybavovania objednávky, alebo prihlasovania samotných užívateľov stránky. Spracovávanie osobných údajov nám aj Vám pomáha pri:

  • opätovnom nákupe, či prihlasovaní;
  • sledovaním Vášho nákupného a užívateľského správania Vám dokážeme pripravovať personalizované obchodné ponuky;
  • môžete rýchlejšie vyhľadať potrebné informácie o produktoch a službách (máte neustále prehľad);
  • pomáha nám vytvárať pre Vás relevantný obsah na stránke;
  • ste stále informovaný o aktuálnych novinkách a akciách.

Pri každom newsletteri alebo e-mailingu sa máte možnosť odhlásiť z odberu. Kedykoľvek máte právo žiadať od nás informácie o tom, v akom rozsahu disponujeme informáciami o Vás, na čo nám slúžia a prečo. Máte kedykoľvek právo žiadať o úplne vymazanie Vašich osobných údajov. Máte právo kedykoľvek namietať na účely spracovávania Vašich osobných údajov a máte samozrejme právo na opravu alebo aktualizáciu osobných údajov. Aby sme to zhrnuli, Vaše osobné údaje používame primárne na 2 veľké účely. Jedným z nich je účel plnenia zmluvy a druhý sú marketingové aktivity našej firmy. V obidvoch prípadoch máte právo namietať.

4. Poskytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám?

Nie.

5. Ako chrániť svoje osobné údaje?

Nepoužívajte to isté heslo na rôznych stránkach. Odporúčame Vám pri výbere hesla zvoliť niečo zložitejšie, najlepšie kombináciu veľkých/malých písmen a číslic. Zvyknite sa odhlasovať, častejšie meňte svoje heslá.

6. Aké maily Vám budú od nás chodiť?

Primárne ide o overovacie a potvrdzovacie maily. Takže pri vytvorení objednávky Vám príde potvrdzovací mail o registrácií (ten Vám príde iba raz), v ostatných prípadoch budete dostávať maily ako ,,potvrdenie Vašej objednávky“, odpovede na Vaše otázky, oznámenie o vyexpedovaní Vašej objednávky, zaslanie faktúr, či iných daňových dokladov a v neposlednom rade Vás občas potešíme aj propagačnými a informačnými e-mailami.

7. Môžete sa odhlásiť alebo nechať úplne vymazať?

Áno. Už viac krát sme to spomínali. Ak nebudete maž záujem o zasielanie informačných a propagačných mailov, stačí sa jednoducho odhlásiť z odberu. Vaše odhlásenie nebude mať žiaden vplyv na Váš registrovaný profil, na Vaše objednávky, alebo zmluvný vzťah. V prípade ak sa chcete nechať trvalo odstrániť z našej databázy zákazníkov, je nutné o to požiadať písomne. V tomto prípade, budeme Vaše údaje uchovávať len po dobu nevyhnutnú na spracovanie objednávky, následne budete písomne informovaný o Vašom úplnom vymazaní, po zaslaní e-mailu, bude Vaša e-mailová adresa, ako aj samotná informácia o Vašom výmaze trvalo odstránená.